Området för mindfulness och SEL i skolan

Den här lektionen ger en översikt över området Mindfulness i skolan och en introduktion till de fem områdena för medveten utbildning. Skolor världen runt vänder sig till mindfulness i hopp om att det skall vara ett motgift till stigande stressnivåer, ökad frekvens av uppmärksamhetsproblematik och oregerliga känslor. Forskningen på skolsystem som implementerat mindfulness visar att elever och lärare är gladare, mer fokuserade, medkännande, känslomässigt reglerade och mindre påverkade av stress (Zenner et al., 2014). Vilken skola skulle vilja missa chansen att höja studieresultaten, ha färre bråk på lekplatsen och kultivera en mer fredlig miljö?

Tillsammans med videklipp om området för medveten utbildning erbjuder denna lektion en introducerande mindfulness övning. Se om du kan bestämma dig för att försöka praktisera med den inspelningen varje dag tills du kommer till nästa lektion. Du finner även ett arbetsblad som hjälper dig på vägen mot att etablera en medveten närvaro.