Att lära ut med medvetenhet + Att presentera mindfulness

I denna lektion utforskar vi hur vi kan göra mindfulness så tillgängligt som möjligt för våra elever och utforma ett klassrum som understödjer medvetenhet. Vi har lärt oss att vara medvetet närvarande själva och nu utforskar vi de förutsättningar som behöves för att eleverna skall känna sig upphetsade inför och engagerade av mindfulness.

Vi behöver vara försiktiga med att lära ut mindfulness på ett sätt som gör att det uppfattas som tråkigt och kontrollerande. Om vi ber eleverna att sluta ögonen i 10 minuter och observera sin andning utan någon annan förklaring så kommer de likställa mindfulness med en synnerligen frustrerande uppgift. Denna lektion behandlar temat att presentera mindfulness för elever och vi kommer att titta på layouten av en mindfulnesslektion som kan användas i klassrummet. Vi vill presentera mindfulness på ett sätt som får eleverna att känna sig inbjudna snarare än tvingade. De följande stegen är rekommendationer för hur mindfulness kan introduceras så att eleverna känner sig engagerade och välkomnade.

Det kan vara ett nytt koncept för eleverna. När vi välkomnar dem till detta nya sätt att vara i världen vill vi försäkra oss om att vi modellerar mindfulness på samma sätt som vi presenterar det.

I denna lektionen kan vi använda videos och arbetsblad för att lära oss skapa en medveten miljö för eleverna och att lära ut medvetet närvarande. Vi kommer även att börja lära oss att lära ut mindfulnessbaserade färdigheter till eleverna. Kom ihåg att fortsätta med din egenpraktik med hjälp av ljudfilerna.