Social medvetenhet

Mobbing, social utfrysning, rasism och andra former av social omedvetenhet är otroligt skadligt både för individen och för samhället i stort. Med de följande övningarna siktar vi på att understödja elevernas empatiförmåga, öppen-sinnighet, kommunikationsfärdigheter och kapacitet att tillsammans skapa ett inklusivt medvetet samhälle. Vi lär oss använda de förmågor vi redan tränat upp i de tidigare lektionerna till att lära oss bli medvetna om våra omedvetna antaganden, att titta på varandra med förståelse och att kultivera vänlighet. Med dessa övningar inspirerar vi eleverna till att föra ut de vackra inre mindfulness kvalitéer de utvecklat i omvärlden och skapa en positiv förändring.