Mental medvetenhet

Den kognitiv forskningen kartlägger för närvarande vinsterna med mindfulness beträffande exekutiva funktioner, arbetsminne, kontroll av uppmärksamhet och många andra mentala förmågor. Genom att leka uppmärksamhet stärker vi elevernas fokusmuskler på ett insiktsgivande sätt. Eleverna får möjlighet att öppna motorhuven till sina egna sinnen och lära sig meka med dem för att optimera den mentala mekaniken. I de följande lektionerna kommer de att få lära sig om de mentala fenomenen distraktion, kontinuerlig uppmärksamhet, bevittnande av tankar och att bringa sina sinnen i samklang.