Känslomedvetenhet

Förmågan till känslomässig reglering har visat sig förutsäga framgång inom den akademiska sfären likväl som en hel rad andra områden i livet. Borde inte våra elevers känslomässiga hälsa och välmående därför vara ett huvudfokus för den moderna utbildningen?

Med dessa lektioner lär vi eleverna navigera domänen för känslor, att reglera de svåra känslorna och förstärka de hälsosamma. Eleverna lär sig uppfatta hur svåra känslor känns i kroppen och skapa impulskontroll och förmågan till själv-reglering.

På engelska kallas dessa lektioner Heartfulness - eftersom det handlar om att lära sig reglering och stärkande av hjärtat.