Kroppsmedvetenhet

Denna lektion omfattar kroppsmedvetenhet och hur vi lär elever att bli grundade i sina kroppar. När vi gör upprop på morgonen, när vi kontrollerar närvaron, märker vi ofta att eleverna trots att de sitter mitt framför oss ändå inte är särskilt närvarande. Att vara verkligt närvarande börjar i kroppen. Vi lär oss slappna av, känna andetagen komma och gå och utforskar kroppens språk, förnimmelserna. Vi förbereder eleverna för inlärning genom att hjälpa dem lugna ner sina nervsystem och förankra sin uppmärksamhet i nuet med hjälp av de kroppsliga förnimmelserna så att deras sinnen inte vandrar lika mycket.

Kroppsliga förnimmelser är byggstenar för resten av mindfulnesslektionerna. Att kunna förankra vår uppmärksamhet i den strida ström av kroppsliga förnimmelser som utspelar sig ögonblick för ögonblick är avgörande för förmågan fokuserad uppmärksamhet. För att reglera våra känslor behöver vi vara medvetna om hur känslorna fysiskt känns i kroppen. Det är anledningen till att vi medvetet väljer att erbjuda eleverna en grund i form av kroppsmedvetenhet.

Du kan använda videföreläsningarna och arbetsbladet för att utveckla din egen kursplan för området kroppsmedvetenhet och fysiska förnimmelser. Kom ihåg att vi för att lära ut mindfulness först behöver vara medvetet närvarande, använd gärna ljudfilen för att fortsätta din egen praktik.