Att utforma vår egen mindfulnesspraktik

Den lektion handlar om att skapa förutsättningarna för framgång i vårt åtagande att komma igång med mindfulnessträning. Vi utforskar hur vi kan närma oss praktiken inom ramarna för vad som känns överkomligt på ett personligt plan så att det hela blir en njutningsfylld, klarhetsgivande och stärkande resa. Vi kan tänka på vår mindfulnesspraktik som en växt som behöver sol, vatten och jord för att växa sig stark och tålig. Elementen som får växten att blomma är vår sittställningen vi väljer, intentionen vi sätter, hjälpen vi tar och hur vi schemalägger våra sittningar. Du kan använda video- och ljudfiler och arbetsbladet i denna lektion för att få din mindfulnesspraktik att växa och blomstra.