Att börja med oss själva

Denna lektion handlar om att börja med vår personliga utveckling innan vi ger oss på den professionella. Här utforskar vi vikten av att förkroppsliga den medvetna närvaron för att kunna modellera de inre färdigheterna för våra elever. Vi går igenom de introspektiva övningar som är nödvändiga för att själva bli medvetet närvarande.


Med mindfulness kan vi utveckla resiliens, stressreducering, fokuserad uppmärksamhet, medkänsla och mycket mer. Vår mindfulness och vår känslomässiga intelligens kan leda till större närvaro och uppfyllelse i vår kontakt med eleverna, kollegor och våra familjer. Du kan få en förståelse för de olika övningarna och färdigheterna genom videolektionerna och med hjälp arbetsbladet för skattning av inre tillstånd. Glöm inte fortsätta din dagliga praktik med hjälp av de guidade meditationerna som finns på ljudfil.