Global medvetenhet

Luften vi andas, vattnet vi dricker, maten vi äter, solen som får allt att växa, marken vi står på, alla dessa är gåvor vi får varje dag och vi är fullständigt beroende av för att kunna leva våra liv. Med övningarna i denna lektionsdel hjälper vi eleverna förstå hur beroende vi är av dessa element och av det system som alla är en del av. Med färdigheterna från tidigare lektioner lär de sig se hur deras kroppar, sinnen och hjärtan påverkas av de olika miljöer de lever och rör sig i. De får lära sig om sina kroppar, objekten omkring dem och ekosystemet vi alla är en del av. Med denna direkta medvetenhet stärks eleverna i sin övertygelse om att ta hand om och skydda miljön och känna medkänsla med allt levande på planeten.