Recommendationer för Integration av kunskaperna och övningarna

Tanken med den Medvetna undervisningen är att integrera alla övningar och lektioner i skolmiljön. När eleverna väl lärt sig de grundläggande områdena av medvetenhet, sina kroppar, sinnen, hjärtan, samhällen och världen i stort kan de utveckla denna medvetenhet till att täcka varje aspekt av deras liv.

Här utforskar vi sätten som mindfulness kan vävas in sömlöst i den vardagliga upplevelsen i klassrummet. Utan att behöva stanna upp och avsätta tid för lektioner i mindfulness kan vi istället göra det till grunden för all undervisning och allt lärande. Det följande är rekommendationer för hur du kan inkorporera mindfulness i arbetet med eleverna.

Vi kommer även att titta på övningar som kan vävas genom skoldagen. Detta är övningar som använder de fem områdena av medvetenhet för att hjälpa eleverna vara närvarande i allt de gör. Here we will explore some ways that mindfulness can be woven into our every day classroom experience. Without needing to stop and take time for a lesson mindfulness can become a foundation for all learning and teaching. The following are recommendations of how to incorporate mindfulness into our work with students.

Här utforskar vi några kreativa sätt att leda övningar på teman som stress, hantera prov och hur vi kan stärka eleverna till att själva kunna hålla lektioner och övningar. Dessa exempel visar oss hur vi kan skapa våra egna mindfulnesslektioner runt olika akademiska och social-emotionella ämnen. Dessa kallas för integrationsövningar eftersom de är tänkta att integreras i skoldagen men även för att hjälpa eleverna integrera all information och transformation de mottagit.